facebook

02 baner polska gora czyste

Tunezyjski Kwartet na rzecz Dialogu Narodowego został laureatem Pokojowej Nagrody Nobla. Nagroda została przyznana za wkład w demokratyczne zmiany w Tunezji przeprowadzone po „arabskiej wiośnie”.

Pokojowe zmiany, jakie przeprowadzono w tym kraju na przestrzeni kilku ostatnich lat zostały docenione w najbardziej prestiżowy sposób, przez Komitet Noblowski w Sztokholmie, który 9 października 2015 r. przyznał Tunezyjskiemu Kwartetowi Dialogu Społecznego nagrodę Nobla w dziedzinie pokoju.

W skład Kwartetu wchodzą cztery organizacje kluczowe dla społeczeństwa obywatelskiego w Tunezji: centrala związkowa UGTT (Powszechna Tunezyjska Unia Pracy), Tunezyjska Konfederacja Przemysłu, Handlu i Rzemiosła (UTICA), Tunezyjska Liga Praw Człowieka (LTDH) oraz Tunezyjska Rada Adwokacka. 

Organizacje te reprezentują różne sektory i wartości tunezyjskiego społeczeństwa. Kwartet sprawuje rolę mediatora w konfliktach i stanowi siłę napędową w pokojowym procesie rozwoju demokracji w Tunezji. Jest też wielkim autorytetem moralnym.