Facebook open

Szczegółowe Zasady Konkursu Perfect SPA International 2018.

 1. baner Perfect SPA Awards 2018
 2. 1. Organizatorem Konkursu jest SEMANA Spółka z o.o., wydawca Magazynu EDEN i portalu SPAaeden.pl.
 3. 2. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie zagranicznych obiektów o charakterze SPA (hoteli i uzdrowisk), które zyskają w 2018 roku największe uznanie w oczach polskich turystów – czytelników Magazynu EDEN, użytkowników portalu SPAeden.pl oraz ekspertów – profesjonalistów tworzących Międzynarodową Kapitułę Konkursu.
 4. 3. W konkursie zgłaszane mogą być obiekty z: Hiszpanii i Czech. Lista krajów uczestniczących w Konkursie może ulec zmianie w czasie jego trwania.
 5. 4. Zgłoszeń obiektów do Konkursu oraz głosowań dokonują czytelnicy Magazynu EDEN i użytkownicy portalu SPAeden.pl, za pomocą specjalnych formularzy na portalu SPAeden.pl, do 30.11.2018. Wizytówki i/lub prezentacje zgłoszonych obiektów, opracowane przez redakcję Magazynu EDEN, widoczne będą na portalu SPAeden.pl w zakładce Perfect SPA International
 6. 5. Zgłoszenie lub głosowanie na dany obiekt wymaga kliknięcia w link w mailu potwierdzającym ważność głosu, który przychodzi do każdego głosującego. Z jednego adresu poczty internetowej może zostać wysłane tylko jedno zgłoszenie / oddany tylko jeden ważny głos na każdy z krajów.
 7. 6. Spośród zgłoszonych obiektów, Czytelnicy oraz Międzynarodowa Kapituła dokona wyboru Laureatów (hotele i uzdrowiska) i obiekty wyróżnione w każdym kraju.
 8. 7. Międzynarodowa Kapituła Konkursu składa się z przedstawicieli organizacji turystycznych uczestniczących krajów oraz ekspertów rynku SPA wskazanych przez Redaktora Naczelnego Magazynu EDEN.
 9. 8. Tytuł „Perfect SPA Awards” jest równorzędny i przysługuje wszystkim wyróżnionym obiektom na tych samych zasadach.
 10. 9. Decyzją Organizatorów mogą zostać przyznane wyróżnienia w Konkursie.
 11. 10. Laureaci Konkursu mają prawo do posługiwania się w swojej komunikacji marketingowej logiem „Perfect SPA Hotel 2017”. 
 12. 11. Nagrody wręczone zostaną podczas Gali Konkursowej, w styczniu 2017 roku na uroczystej gali w Warszawie.
 13. 12. Czytelnicy Magazynu EDEN i portalu SPAeden.pl, głosujący w Konkursie, którzy w formularzu do głosowania uzasadnią swój wybór oraz w oknie „osoba głosująca” wpiszą imię i nazwisko, wezmą udział w Konkursie dla Głosujących. Spośród autorów najciekawszych wypowiedzi jury wyłonione przez Redaktora Naczelnego Magazynu EDEN wybierze laureatów.
 14. 13. Nagrodami w Konkursie dla Głosujących są: vouchery do obiektów SPA (polskich i zagranicznych), zestawy kosmetyków, książki i prenumeraty Magazynu EDEN. Lista nagród może ulec zmianie.
 15. 14. Lista laureatów opublikowana zostanie na portalu SPAeden.pl do 31 grudnia 2018 roku. Nagrody przesłane zostaną pocztą.
 16. 15. Ogólne zasady przebiegu Konkursu określa Regulamin Ramowy Konkursów, dostępny na portalu SPAeden.pl. Niniejsze Szczegółowe Zasady Konkursu „Perfect SPA International 2018” stanowią jego integralną część.