fbpx

BANER Perfect SPA Awards 2021 Glosuj Hotel SPA

REGULAMIN KONKURSU PERFECT SPA PROFESSIONAL

Regulamin konkursu PERFECT SPA PROFESSIONAL 2022. Przed zgłoszeniem do konkursu swoich usług i produktów, zapoznaj się ze szczegółowymi zasadami Konkursu. Wysłanie zgłoszenia do udziału w Perfect SPA Professional jest równoznaczne z akceptacją wszystkich zasad zawartych w tym Regulaminie.

Perfect SPA Professional 2020

REGULAMIN

§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu Perfect SPA Professional 2022 (zwanym dalej Konkursem) jest Wydawnictwo SEMANA Spółka z o.o., z siedzibą w (02-701) Warszawie, ul. Żywnego 16 lok. 78, wydawca Magazynu EDEN i jego wydań specjalnych oraz portalu SPAeden.pl, właściciel konkursu Perfect SPA Awards.

2. Celem Konkursu jest wyłonienie i promocja najlepszych produktów wykorzystywanych w obiektach SPA & Wellness (obiekty uzdrowiskowe, hotele SPA, medical SPA, daySPA, salony kosmetyczne, kliniki medycyny estetycznej, siłownie i obiekty Wellness) w Polsce.

3. Do Konkursu mogą być zgłaszane produkty krajowe i zagraniczne, w chwili zgłoszenia dostępne na rynku co najmniej od trzech miesięcy.

4. Produkty do Konkursu mogą zgłaszać firmy produkcyjne i dystrybucyjne oraz przedstawicielstwa firm zagranicznych.

5. Tekst niniejszego regulaminu dostępny będzie, przez cały czas trwania KONKURSU, w siedzibie Organizatora oraz na portalu www.SPAeden.pl

§ 2.

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zgłoszenie produktu do 15 lutego 2022 roku, w formie zgodnej z wymaganiami określonymi w niniejszym Regulaminie.

2. Zgłaszanie produktów do Konkursu jest bezpłatne i nie pociąga za sobą żadnych kosztów ze strony uczestnika Konkursu.

3. W przypadku przyznania nagrody lub wyróżnienia Zgłaszający zobowiązany jest uiścić opłatę za pakiet marketingowy w wysokości 3000 zł + VAT. Uiszczenie opłaty jest warunkiem otrzymania nagrody podczas Gali konkursowej, a także udziału w promocji i korzystania z logo i tytułu Perfect SPA Professional.

4. Zgłaszanie produktów do Konkursu odbywa się poprzez wysłanie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Formularz dostępny jest na stronie www.SPAeden.pl w zakładce Perfect SPA Professional oraz pod linkiem FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.

5. Jedna Firma może zgłosić maksymalnie 3 produkty, po jednym w 3 różnych kategoriach.

6. Zgłoszenie produktu do Konkursu powinno zawierać:
a. Nazwę, logo oraz krótki opis (do 500 znaków ze spacjami) firmy zgłaszającej produkt;
b. Dane osoby zgłaszającej produkt (imię, nazwisko, dane teleadresowe);
c. Oficjalną nazwę produktu;
d. Kategorię konkursową, w której produkt jest zgłaszany;
e. Link do strony internetowej, gdzie znajduje się pełny opis produktu;
f.  Krótki opis produktu (do 500 znaków ze spacjami);
g. Opis produktu (do 5000 znaków ze spacjami);
h. Jedno lub kilka zdjęć produktu, podpisanych jego nazwą.

7. Organizator Konkursu może w razie potrzeby wnioskować o udzielenie dodatkowych informacji oraz doręczenie dokumentacji mających na celu weryfikację danych zawartych w formularzu zgłoszenia.

8. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo wykorzystania przesłanych materiałów w publikacjach w czasopismach i portalach internetowych.

9. Kategorie konkursowe.

 • kosmetyki na twarz
 • kosmetyki na ciało
 • zabiegi na twarz
 • zabiegi na ciało
 • urządzenia kosmetyczne na twarz
 • urządzenia kosmetyczne na ciało
 • urządzenia wellness
 • urządzenia do fizjoterapii
 • akcesoria i urządzenia fitness
 • sauny, jacuzzi i baseny
 • meble i wyposażenie

10. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do ustalania i modyfikowania listy kategorii konkursowych, m.in. w zależności od charakteru i liczby otrzymanych zgłoszeń.

§ 3.

JURY KONKURSOWE I ZASADY OCENY

1. Organizator powoła Jury Konkursowe, w skład którego wejdą eksperci rynku kosmetycznego i SPA & Wellness – praktycy z wieloletnim stażem oraz uznani konsultanci SPA i przedstawiciele Wydawnictwa Semana.

2. Jury dokona oceny zgłoszonych produktów według następujących kryteriów:
a. – walory użytkowe / efekty stosowania produktu,
b. – zaawansowanie technologiczne / innowacyjność produktu,
c. – ekonomiczność stosowania / relacja ceny do jakości,
d. – bezpieczeństwo i zgodność z obowiązującymi normami,
e. – opinie użytkowników,
d. – wpływ na jakość i rozwój usług SPA&Wellness.

3. Członkowie Jury Konkursowego zobowiązani są do zachowania tajemnicy handlowej uczestnika Konkursu.

§ 4.

PRZEBIEG KONKURSU

1. Produkty zgłoszone w terminie (do 15.02.2022) zostaną przedstawione pod obrady Jury i poddane głosowaniu, które zakończy się do dnia 1.03.2022. 
2. Każdy z członków Jury może oddać jeden głos na wybrany produkt w każdej kategorii.
3. W przypadku uzyskania jednakowej liczby głosów przez dwa lub więcej produktów w danej kategorii, jury ma prawo przyznać nagrody „Ex aequo".
4. Jury może także przyznać wyróżnienie w danej kategorii.
5. W przypadku przyznania nagrody lub wyróżnienia Organizator powiadomi o tym fakcie Zgłaszającego do dnia 2.03.2022.
6. Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystej Gali, która odbędzie się 16.03.2022, o godzinie 19.30, Hotelu InterContinental w Warszawie.

§ 5.

PROMOCJA KONKURSU I NAGRODY

1. Konkurs będzie promowany na portalu www.SPAeden.pl, w mediach społecznościowych i newsletterach.

2. Informacje o zwycięskich produktach zostaną opublikowane w edycji specjalnej Magazynu Eden "100 Najlepszych SPA w Polsce" oraz na portalu www.SPAeden.pl. Organizator opracuje także, opublikuje i roześle do bazy subskrybentów newslettera e-book prezentujący zwycięskie produkty.

3. Laureaci Konkursu podczas uroczystej Gali otrzymują certyfikat i statuetkę „Perfect SPA Professional".

4. Laureaci otrzymują od organizatora dwuosobowe zaproszenie na uroczystą Galę wręczenia nagród w dniu 16.03.2022, w Warszawie (przyjazd i pobyt w Warszawie na własny koszt).

5. Laureaci będą mieli prawo wykorzystywania logo „Perfect SPA Professional 2022" w swoich materiałach marketingowych oraz posługiwania się tym tytułem przez 12 miesięcy od przyznania nagrody.

6. Laureaci będą mieli prawo oznakować nagrodzony produkt znakiem „Perfect SPA Professional 2022", jak również używać znaku do własnych celów promocyjnych i reklamowych.

§ 6.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady KONKURSU.

2. Zgłaszający produkt wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu wysyłki informacji marketingowych dotyczących produktów lub usług. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Zgłaszający oświadcza też, że został poinformowany, że przysługuje mu prawo wglądu do jego danych, jak również możliwość ich poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

3. Zgłoszenia produktu do udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki określone w niniejszym Regulaminie.

4. Organizator ma prawo do zmiany w każdym czasie Regulaminu i harmonogramu Konkursu. O zmianach Organizator powiadomi Uczestników na stronie www Organizatora, publikując zmieniony Regulamin Konkursu i jego harmonogram.

5. Ewentualne reklamacje przyjmowane będą do 23 marca 2022 roku i zostaną rozpatrzone w ciągu 30 dni od chwili ich otrzymania. Reklamacje nie zgłoszone w terminie nie będą rozpatrywane.

6. Wszelkie kwestie związane z interpretacją oraz zastosowaniem niniejszego Regulaminu będą wyjaśniane i rozstrzygane przez Organizatora:
Semana Sp. z o.o., ul. Żywnego 16 lok. 78, 02-701 Warszawa.

6. Biuro organizacyjne konkursu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Organizator Konkursu:

_Eden_zyj_wellness_news.jpg
 

SPAeden pl portal

 

 

Najlepsze zabiegi, kosmetyki, meble i urządzenia dla salonów day SPA, gabinetów kosmetycznych, hoteli SPA & wellness oraz medical SPA nagrodzone w prestiżowym konkursie Perfect SPA Professional 2020.
Trwa 12. edycja najważniejszego konkursu SPA & Wellness w Polsce. Jak co roku w konkursie PERFECT SPA AWARDS wyłonimy najlepsze hotele i day SPA w Polsce, Europie i na świecie. Trudne czasy wymagają nadzwyczajnych środków, dlatego też ta edycja konkursu będzie szczególna i wyjątkowo ważna.
Rozpoczynamy 2. edycję Konkursu Perfect SPA Professional, który w 2020 roku cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Zgłoś swój produkt, urządzenie lub usługę i walcz o nagrody w najbardziej prestiżowym konkursie branży SPA i Wellness!
Poznaj szczegółowe zasady 12. edycji Konkursu Perfect SPA Awards. Wybierz ulubiony hotel SPA w Polsce i ulubiony salon SPA w swoim mieście.
reklama

Społeczność

reklama
reklama

Perfect SPA Awards

Partnerzy Konkursu

logo

Redakcja
tel.: +48 886 606 054
redakcja@SPAeden.pl

Redaktor Naczelna:
Katarzyna Sołtyk
k.soltyk@semana.pl

Społeczność

© 2021 Spaeden All Rights Reserved.Design & Development by Conor