Page 2 - e-book_Raport_Najlepsze_Restauracje
P. 2

Gdzie najlepiej wypocząć, zrelaksować się w SPA i do tego smacznie oraz zdrowo zjeść?
                    Wybraliśmy 20 najlepszych restauracji w hotelach SPA, w których kuchnia jest równie ważna,
                                jak luksusowy nocleg czy skuteczny zabieg.

                                  OPRACOWAŁA: KATARZYNA SOŁTYK

       Ciągle mało wiemy o naszym kra-  w hotelach SPA. Mamy w kraju coraz  mi, dodając im artystycznego sznytu.
       ju. Gdzie i co zjeść, gdzie wygodnie  więcej wysokiej klasy ośrodków, które  Wsłuchują się w pory roku, czerpiąc  CO – OPRÓCZ WYŚMIENITYCH
       przenocować, czy spędzić cały urlop_  dbają równocześnie o nasze ciało,  garściami – zgodnie z aktualną modą  POTRAW – WYRÓŻNIA
       Bojąc się eksperymentować, jeździmy  duszę i podniebienie. W gąszczu ofert  – z bogactw najbliższego otoczenia.  NAJLEPSZE RESTAURACJE?
       wciąż w te same sprawdyone miejsca.  łatwo się zgubić, dlatego wybraliśmy  Produkty, których używają pocho-
       A szkoda, bo przecież Polska jest tak  20 najciekawszych, lubianych przez  dzą z własnych upraw i hodowli lub  l Menu bazujące na bogactwie i re-
       piękna i różnorodna. Wystarczy odro- gości i wielokrotnie nagradzanych re- pozyskiwane są od lokalnych rolników  gionalnych smakach oraz świeżych
       binę zboczyć z utartego szlaku, żeby  stauracji w najlepszych hotelach SPA. i producentów, często naturalne i eko- produktach najwyższej jakości.
       odnaleźć miejsca magiczne i niepraw- Dobry hotel SPA musi mieć do- logiczne. Dzięki temu powstaje fuzja
       dopodobnie smaczne.        skonałą kuchnię. W najlepszych  wszystkiego co najlepsze i najzdrow- l Pasja, z jaką podchodzą szefowie
        Wybierając miejsce na krótki week- restauracjach przekonamy się, że  sze w regionie.         kuchni i cały personel do swoich dzieł.
       end czy długie wakacje, każdy kieruje  polska kuchnia wcale nie musi być  Lato sprzyja odkrywaniu nowych  l Serdeczność, z jaką zajmują się
       się innymi kryteriami. Ale jednym  tłusta i niezdrowa. Pracujący w nich  miejsc i smaków. Zachęcamy czytelni-
       z ważniejszych jest wyżywienie.  szefowie kuchni wskrzeszają przepisy  ków i gości hoteli SPA do zwolnienia  gośćmi.
       Najlepiej jakby było smaczne, obfite  naszych pradziadów, po mistrzowsku  tempa, delektowania się bliskością na- l Łączenie lokalnych tradycji z kuch-
       i zdrowe – to wymagające połączenie,  łącząc tradycyjne produkty i receptury  tury oraz odkrywania polskich smaków.
       ale jak najbardziej możliwe. Zwłaszcza  z nowoczesnymi technikami i trenda- Wakacje to najlepszy czas ku temu.  niami świata i bieżącymi trendami.
   1   2   3   4   5   6   7