Facebook open

Poznaj szczegółowe zasady Konkursu Perfect SPA Awards 2018. Wybierz ulubiony hotel SPA w Polsce i ulubiony salon SPA w swoim mieście.

baner Perfect SPA Awards 2018

REGULAMIN

§ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu Perfect SPA Awards 2018 (zwanym dalej KONKURSEM) jest SEMANA Spółka z o.o., wydawca Magazynu EDEN i portalu SPAeden.pl.

2. Przedmiotem KONKURSU jest wyłonienie obiektów SPA (hoteli oraz salonów i daySPA), które zyskają w 2018 roku największe uznanie w oczach gości tych obiektów, czytelników Magazynu EDEN, użytkowników portalu SPAeden.pl oraz ekspertów – profesjonalistów tworzących Kapitułę Konkursu.

3. Tekst niniejszego regulaminu dostępny będzie, przez cały czas trwania KONKURSU, w siedzibie Organizatora oraz na portalu www.SPAeden.pl

§ II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSKIE OBIEKTÓW I WYŁANIANIA LAUREATÓW

1. Zgłoszeń obiektów do Konkursu dokonują Czytelnicy Magazynu EDEN i użytkownicy portalu SPAeden.pl, za pomocą specjalnego formularza na portalu SPAeden.pl, w dniach 01.06.2018-31.12.2018. FORMULARZE DO ZGŁASZANIA OBIEKTÓW: HOTELE / KLINIKI I DAYSPA

a) Zgłoszenie dokonane przez przedstawiciela obiektu jest równoznaczne z akceptacją postanowień tego REGULAMINU.

b) O zgłoszeniu obiektu przez gościa/czytelnika - osobę nie związaną z obiektem - obiekt zostanie poinformowany w celu udzielenia informacji o zasadach KONKURSU i potwierdzenia akceptacji REGULAMINU. Jedynie akceptacja regulaminu i spełnienie warunków udziału w KONKURSIE daje możliwość znalezianie się wśród finalistów i laureatów KONKURSU.

2. KONKURS składa się z dwóch niezależnych części:

- Wybór Gości - Goście hoteli, salonów oraz day SPA wybiorą Najlepsze SPA w 5 kategoriach: Najlepszy Hotel SPA w górach, nad morzem, nad jeziorami i w Centrum oraz Najlepsze Day SPA (patrz punkt 10)

- Wybór Ekspertów - Eksperci z branży wybiorą Najlepsze Hotele i Day SPA w kolejnych kilkunastu kategoriach (patrz punkt 12)

3. Wybór Gości - Zgłoszenie obiektu do KONKURSU na portalu SPAeden.pl jest bezpłatne. Wizytówki zgłoszonych obiektów, po weryfikacji i opracowaniu przez organizatora, widoczne będą w formularzu konkursowym na portalu SPAeden.pl w ciągu 48 godzin od ich zgłoszenia. Umożliwiają one głosowanie internetowe. Jedynym wymogiem jest umieszczenie na stronie internetowej obiektu (hotelu/day SPA) loga konkursu "Perfect SPA - Głosuj" podlinkowanego do Konkursu na portalu SPAeden.pl

perfect SPA 2018 GLOSUJ

4. Wybór Ekspertów. Spośród obiektów zgłoszonych do Konkursu (niezależnie od ilości głosów oddanych przez Internautów), które uczestniczą w programie EDEN - Rekomendacje, zostaną wybrani finaliści do eksperckiej części KONKUKRSU - po 3 obiekty w każdej z 15 kategorii (patrz § II. 9), którzy zostaną przedstawieni do 10 stycznia 2019 roku Kapitule Konkursu. Kapituła złożona z 10 ekspertów wytypuje wśród nich obiekty zwycięskie i wyróżnione.

5. Obiekt SPA może sugerować lub wskazać kategorie, które zdaniem przedstawiciela Obiektu najbardziej odpowiadają charakterystyce obiektu, ale ostateczny wybór kategorii należy do organizatora KONKURSU.

6. Warunkiem przystąpienia do eksperckiej części Konkursu jest uczestnictwo w programie EDEN - Rekomendacje minimum do końca maja 2019 roku (kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

7. Obiekt przystępujący do KONKURSU zobowiązany jest do wyznaczenia przedstawiciela na Galę Konkursu, która odbedzie się 13 lutego 2019 roku w celu odebrania nagród. W razie niedotrzymania tego zobowiązania, tytuł i nagrody tracą ważność, a obiekt nie może posługiwać się nimi w komunikacji promocyjnej i marketingowej. W przypadku zgłoszenia nieobecności później niż na tydzień przed Galą, obiekt będzie też zobowiązany ponieść koszty administracyjne w wysokości 500 zł.

8. Zwycięskie i wyróżnione obiekty zobowiązane są do przekazania organizatorowi bezterminowego vouchera: hotele - 2 noclegi dla 2 osób z wyżywieniem i dwoma zabiegami dla każdej z osób oraz bezpłatnym dostępem do strefy wellness i bezpłatnym parkingiem; daySPA - zabiegi o wartości nie mniejszej niż 600 zł). Vouchery będą możliwe do zrealizowania w dowolnym terminie bez wyjątków, w miarę dostępności miejsc i terminów.

9. Kategorie konkursowe.

A. Czytelnicy na drodze głosowania internetowego, które potrwa do 20.01.2019 roku, wyłonią 5 Laureatów, którzy otrzymają tytuł Perfect SPA 2018 w kategoriach:

a) Perfect Day SPA

b) Perfect SPA Hotel nad morzem

c) Perfect SPA Hotel nad jeziorem

d) Perfect SPA Hotel w centrum

e) Perfect SPA Hotel w górach.

B. Redakcja Magazynu EDEN i portalu SPAeden.pl wytypuje po trzech finalistów w każdej z poniższych kategorii*, spośród których Eksperci wybiorą zwycięzców. (*liczba i rodzaje kategorii mogą ulec zmianie w zależności od ilości i rodzaju obiektów zgłoszonych do Konkursu).

a) Perfect Day SPA

- dodatkowo zostaną wybrane też najlepsze kliniki i daySPA w 7 miastach Polski:

- Perfect Day SPA w Warszawie, - Perfect Day SPA w Trójmieście, - Perfect Day SPA w Szczecinie, - Perfect Day SPA w Poznaniu, - Perfect Day SPA we Wrocławiu, - Perfect Day SPA w Krakowie, - Perfect Day SPA w Lublinie;

a wśród obiektów hotelowych:

a) Perfect Chain Hotel with SPA - Najlepszy hotel sieciowy ze SPA

b) Perfect Holistic SPA Hotel - Najlepszy holistyczy Hotel SPA

c) Perfect Health/Medical SPA Hotel - Najlepszy Hotel uzdrowiskowy / medical SPA

d) Perfect Historic SPA Hotel - Najlepszy Historyczny hotel SPA (w zamkach, pałacach i dworkach)

e) Perfect Family SPA Hotel - Najlepszy Hotel SPA dla rodzin

f) Perfect SPA Hotel for Active - Najlepszy Hotel SPA dla aktywnych

g) Perfect Wellness Hotel - Najlepszy Hotel Wellness

h) Perfect Medical SPA - Najlepsze Medical SPA

i) Perfect Health SPA Hotel - Najlepszy Uzdrowiskowy Hotel SPA

j) Perfect City SPA Hotel - Najlepsze Miejskie SPA (w hotelu)

k) Perfect Business SPA Hotel - Najlepszy Hotel SPA dla Biznesu

l) Perfect Boutique SPA Hotel - Najlepszy Butikowy Hotel SPA

m) Perfect Romantic SPA Hotel - Najlepszy Romantyczny Hotel SPA

n) Perfect New SPA Hotel - Najlepszy Nowy Hotel SPA

o) Perfect Resort SPA - Najlepszy Resort SPA

p) Perfect SPA Hotel with Aquapark - Najlepszy Hotel SPA z Aquaparkiem

10. Kapituła Konkursu składa się z 14 ekspertów zaproszonych przez Redaktora Naczelnego Magazynu EDEN.

11. Do dnia 20.01.2019 członkowie Kapituły wskażą po jednym zwycięskim obiekcie w każdej kategorii, które otrzymają tytuł „Perfect SPA 2018”. Laureatami Konkursu zostaną obiekty, które uzyskają największą ilość głosów w każdej z kategorii. Decyzją Kapituły i Organizatorów w poszczególnych kategoriach mogą zostać przyznane wyróżnienia.

12. Nagrody zwycięskim obiektom zostaną wręczone na uroczystej Gali w lutym 2019 roku.

13. Laureaci Konkursu mają prawo do posługiwania się w swojej komunikacji marketingowej logiem „Perfect SPA 2018” oraz tytułem przyznanym w konkursie. W przypadku publikacji loga na stronie www musi ono być linkowane do strony głównej konkursu: http://www.spaeden.pl/perfect-spa-awards

14. Nagroda i przyznany tytuł mogą zostać Laureatowi odebrane w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, nadużyć, bądź nieuczciwości w  całym przebiegu Konkursu, w celu pozyskania bądź wyłudzenia nagrody.  

§ III. PRZEBIEG GŁOSOWANIA

1. Osoby niepełnoletnie nie mogą brać udziału/głosować w KONKURSIE

2. Głosujący mogą oddawać głosy na obiekty znajdujące się na listach konkursowych w dwóch głównych kategoriach: Hotele SPA oraz Salony i day SPA. Jeśli na liście konkursowej nie ma obiektu, na który chcą oddać głos, mogą ten obiekt zgłosić do KONKURSU.

3. Głosowanie na wybrany obiekt wymaga wypełnienia krótkiego formularza, odebrania potwierdzającego maila i kliknięcia w potwierdzający link. Dopiero po wykonaniu tych czynności głos staje się ważny.

4. Z jednego adresu poczty internetowej może zostać wysłane maksymalnie jedno zgłoszenie / oddany jeden ważny głos na każdą z głównych kategorii: Hotele SPA w Polsce, Salony i daySPA w Polsce, Hotele SPA w Hiszpanii, Hotele SPA w Czechach.

5. Z jednego IP komputera mogą zostać oddane maksymalnie 3 głosy (z trzech różnych adresów mailowych) w każdej z głównych kategorii.

6. Głosy oddane niezgodnie z niniejszym Regulaminem zostaną pominięte i nie będą miały wpływu na wyniki KONKURSU.

7. Głosujący w KONKURSIE, którzy w formularzu do głosowania wpiszą imię i nazwisko w oknie "Osoba głosująca" oraz uzasadnią swój wybór w oknie "Uzasadnienie wyboru", wezmą udział w Konkursie dla Głosujących (zasady Konkursu dla Głosujących). Spośród autorów najciekawszych wypowiedzi jury, wyłonione przez Redaktora Naczelnego Magazynu EDEN, co miesiąc wybierze Laureatów.

8. Nagrodami w Konkursie dla Głosujących są: vouchery do obiektów SPA, zestawy kosmetyków, książki o tematyce zdrowia i urody, prenumeraty Magazynu EDEN. Lista nagród może ulec zmianie. Szczegółowe zasady Konkursu dla Głosujących znajdują się w oddzielnym dokumencie. Laureaci otrzymają nagrody pocztą.

9. Osoby głosujące w KONKURSIE przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Głosujący mają prawo dostępu do tych danych, poprawiania ich oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania przez organizatora konkursu. Jednocześnie głosujący zgadzają się na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych przez Semana Sp. z o.o. zgodnie z przepisami prawa. Semana sp. z o.o. nie ma prawa odsprzedawania lub przekazywania danych osobom trzecim.

§ IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady KONKURSU.

2. Organizator ma prawo do zmiany w każdym czasie Regulaminu i harmonogramu Konkursu. O zmianach Organizator powiadomi Uczestników na stronie www Organizatora, publikując zmieniony Regulamin Konkursu i jego harmonogram.

3. Ewentualne reklamacje przyjmowane są do 20 lutego 2019 roku i zostaną rozpatrzone w ciągu 30 dni od chwili ich otrzymania. Reklamacje nie zgłoszone w terminie nie będą rozpatrywane.

4. Biuro organizacyjne konkursu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Organizator Konkursu:

_Eden_zyj_wellness_news.jpg
 

SPAeden pl portal

Tagi: najpiękniejsze spa, najlepsze spa, najlepsze hotele spa, najlepsze spa w Polsce, perfect SPA awards